Συντηρήστε σωστά όλα τα τυριά άλμης και τις ελιές

Διατηρεί με το σωστό τρόπο το τυρί και τις ελιές για περισσότερο χρόνο.

Διατηρεί την αρχική αυθεντική γεύση και υφή.

Στοιχεία επικοινωνίας

δ: Μουζάκι Καρδίτσα, 43060 Ελλάδα

e: info@almi.gr

τ: +30 24340 51111

Το προϊόν και το περιεχόμενό του προστατεύονται από τον: